Dla akcjonariuszy

Na tej stronie znajdą Państwo wszelkie informacje niezbędne dla Akcjonariuszy.

Dla akcjonariuszy

Statut Spółki ZATOKA S.A został uchwalony Uchwałą Nr 14/06/2016 dnia 16.VI.2016. Zarejestrowaną w KRS w dniu 2.08.2016 r.

Przeczytaj

Kapitał zakładowy (wpłacony): 8 000 000 zł

 

NazwaAkcje
For People Sp. z o.o., ul. Kościuszki 26, 07-200 Wyszków100 %

Informacje niezbędne dla Akcjonariuszy.