Nasza historia

Spółka powstała 26 lutego 1997 roku na bazie majątku PSS SPOŁEM w Ostródzie. Ówcześnie, zajmowaliśmy się sprzedażą hurtową i detaliczną oraz produkcją pieczywa, świeżych wyrobów i ciastek. W czasach największego prosperity Spółki, Zatoka zatrudniała średnio 230 osób. Ponadto, ponad 100 uczniów było zatrudnianych w celu przyuczenia do zawodu.

O nas
O nas

W 2007 roku FOR PEOPLE Sp. z o. o. z siedzibą w Wyszkowie stała się nowym akcjonariuszem Spółki ZATOKA S.A w Ostródzie. Zmienił się przedmiot działalności Spółki – głównie na długoterminowy wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych.

Spółka nadal się rozwija, a jej działalność jest widoczna w różnych rejonach Polski. Zatoka S.A sukcesywnie nabywa nowe grunty i nieruchomości, które z powodzeniem długoterminowo wynajmuje lub dzierżawi.

Siedziba Spółki znajduje się przy ul. Jana Pawła II 2 w Ostródzie.

O nas